หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ปาล์มพัด

ชื่อต้น : ปาล์มพัด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Pritchardia pacifica Seem. & Wendl.
วงศ์ ARECACEAE
ชื่ออื่น ๆ Fiji fan palm

ลักษณะทั่วไป
ปาล์มต้นเดี่ยว ลำต้นขนาด 20–30 ซม. สูงได้ถึง 10 ม. ก้านใบยาว 1 ม. แผ่นใบรูปพัดแผ่กลม ขนาด 1 ม. ขอบใบจักเว้าตื้นตามรอยจีบ ดอกช่อ ออกตามซอกกาบใบ ยาว 30 ซม. ผลกลม ขนาด 1.2 ซม. มีถิ่นกำเนิดในฟิจิ ตองกา และซามัว

ประโยชน์/สรรพคุณ
ปลูกเป็นไม้ประดับ
พิมพ์ QR Code