หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : สร้อยอินทนิล

ชื่อต้น : สร้อยอินทนิล

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb.
วงศ์ ACANTHACEAE
ชื่ออื่น ๆ คาย, ช่องหูปากกา, ช่ออินทนิล, น้ำผึ้ง, ช่อปากกา, ย่ำแย้

ลักษณะทั่วไป
ไม้เถา ยาวได้มากกว่า 10 ม. มีขนตามกิ่งอ่อน แผ่นใบ ก้านใบ ช่อดอก และใบประดับ มีต่อมน้ำต้อยสีดำตามข้อ ปลายก้านใบ และใบประดับ ใบรูปไข่หรือรูปหัวใจกว้าง จัก 4-8 พู ดอกรูปแตรสีม่วงอมน้ำเงินหรือสีขาว ด้านในสีครีมหรืออมเหลือง มีขนสั้นนุ่ม

ประโยชน์/สรรพคุณ
มักปลูกประดับให้เลื้อยตามซุ้ม และยังมีสรรพคุณด้านสมุนไพรหลายอย่าง เช่น ใบถูกนำไปเป็นตัวยาร่วมกับพืชชนิดอื่นช่วยรักษาแผลโดยการพอก อาทิ ถูกงูกัด และอื่นๆ
พิมพ์ QR Code