หน้าแรก / ขอรับต้นไม้

123

old-car

ewq
บริจาคโดย : srisupa rattanangkul
จำนวน : 123 ต้น
Bangkok

ขอรับต้นไม้

Peter+Winter

old-car

555-555-0199@example.com
บริจาคโดย : สมชาย ใจสะอาดมาก
จำนวน : 1 ต้น
Bangkok

ขอรับต้นไม้

ต้นไกร

old-car

ต้นไกรไมัตัดตอน ชำ หรือเพาะด้วยเมล็ด ขนาดสูง 0.50-1.00 ม.
บริจาคโดย : นายประจิณ ยอมดี
จำนวน : 100 ต้น
ฉะเชิงเทรา

ขอรับต้นไม้

มัลเบอรี่ผลสด (หม่อนผลสด พันธุ์เชียงใหม่)

old-car

แจกจ่ายข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส
บริจาคโดย : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส
จำนวน : 100 ต้น
นราธิวาส

ขอรับต้นไม้

มัลเบอรี่ผลสด (หม่อนผลสด พันธุ์เชียงใหม่)

old-car

แจกจ่ายเกษตรกร บุคคลทั่วไปและหน่วยงานราชการที่สนใจเข้าร่วมโครงการ
บริจาคโดย : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส
จำนวน : 810 ต้น
นราธิวาส

ขอรับต้นไม้

มะนาวแป้นพิจิตร,ฝรั่งแป้นสีทอง,ชมพู่ทับทิมจันทร์

old-car

แจกจ่ายเกษตรกร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯเนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
บริจาคโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดฉะเชิงเทรา กรมส่งเสริมการเกษตร
จำนวน : 500 ต้น
ฉะเชิงเทรา

ขอรับต้นไม้

มะไฟจีน

old-car

มะไฟจีนเพาะเมล็ด
บริจาคโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดน่าน
จำนวน : 1,000 ต้น
น่าน

ขอรับต้นไม้

มัลเบอรี่ผลสด (หม่อนผลสด พันธุ์เชียงใหม่)

old-car

แจกจ่ายเกษตรกร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 1 (ปีงบประมาณ 2558) ณ โรงเรียนตาดีกาดารุสลาม ม.2 ต.บาเระใต้ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส
บริจาคโดย : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส
จำนวน : 250 ต้น
นราธิวาส

ขอรับต้นไม้

มะนาวเพาะเมล็ด

old-car

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร
บริจาคโดย : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดยโสธร กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จำนวน : 1,000 ต้น
ยโสธร

ขอรับต้นไม้