หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : สีเสียด

ชื่อต้น : สีเสียด

ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i> Acacia catechu (L f.) Willd.
วงศ์ FABACEAE
ชื่ออื่น ๆ ขี้เสียด, สีเสียดแก่น, สีเสียดเหนือ, สีเสียดเหลือง, Catechu tree, Cutch tree

ลักษณะทั่วไป
สีเสียดหรือสีเสียดแก่น เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูง๑๐-๑๕ เมตร เรือนยอดโปร่งลำต้นตรง เปลือกสีเทาอมน้ำตาลขรุขระ แตกเป็นร่องตามยาว และลอกออกได้เป็นแผ่นยาวๆ เปลือกในสีแดง ตามกิ่งก้านมีหนามโค้ง เป็นคู่ๆ อยู่ทั่วไป ใบ เป็นใบประกอบรูปขนนกสองชั้น มีก้านแขนง ๑๐-๒๐ คู่ ใบย่อยขนาดเล็กไม่มีก้านใบ มีจำนวนประมาณ ก้านละ ๓๐-๕๐ คู่ ดอก ออกเป็นช่อแกนแบบหางกระรอก ยาวประมาณ ๕-๑๐ ซม. ดอกย่อยเรียงอัดกันแน่น ขนาดเล็กสีเหลือง มีกลิ่นหอมอ่อนๆ ผล เป็นฝักแบนรูปแถบ ยาว ๕-๑๐ ซม. เหยียดตรง มีเมล็ดเรียงตามขวาง ๕-๘ เมล็ด ฝักแก่สีน้ำตาลเข้มถึงดำ มักบิดงอ

พระพุทธประวัติกล่าวว่า เมื่อพระพุทธองค์สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณได้ ๘ พรรษา ได้เสด็จไปประทับ ณ ภูสกภวัน คือป่าสีเสียด ใกล้สุงสุมารคีรี แคว้นภัคคะ

ประโยชน์/สรรพคุณ
แก่น แก้ท้องเสีย คุมธาตุ แก้ท้องร่วง แก้บิด แก้ลงแดง รักษาบาดแผล รักษาโรคผิวหนัง เปลือก แก้ท้องร่วง แก้บิด สมานแผล แก้ลงแดง และชะล้างบาดแผล
พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัด กำแพงเพชร
พิมพ์ QR Code