หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : โมกบ้าน

ชื่อต้น : โมกบ้าน

ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i> Wrightia religiosa Benth. ex Kurz
วงศ์ APOCYNACEAE
ชื่ออื่น ๆ โมกซ้อน, หลักป่า

ลักษณะทั่วไป
ไม้พุ่มหรือไม้ต้นขนาดเล็ก น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง สีขาว มีกลิ่นหอม ผลเป็นฝักคู่ เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก

ประโยชน์/สรรพคุณ
ราก รักษาโรคผิวหนัง เรื้อน และคุดทะราด
พิมพ์ QR Code