หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : กะเพรา

ชื่อต้น : กะเพรา

วงศ์ LAMIACEAE
ชื่ออื่น ๆ กอมก้อ กอมก้อดง (เชียงใหม่) กะเพราขน กะเพราขาว กะเพราแดง (ภาคกลาง) ห่อกวอซู ห่อตูปลู (กะเหรียง แม่ห้องสอน) อิ่มคิมหลำ (เงี้ยว แม่ฮ่องสอน) ฮีตู่ไทย (ภาคตะวันออกเฮียงเหนือ) Holy basil.

ลักษณะ ไม้ล้มลุก สูงได้ถึง ๑ ม. ลำต้นเป็นเหลี่ยม มีขนยาวหรือขนสั้นนุ่มตามลำต้น แผ่นใบ ช่อดอก ใบ ประดับ ก้านดอก และกลีบเลี้ยง ใบเรียงตรงข้าม รูปรี หรือรูปของขนาน ยาว ๐.๕–๔.๕ ซม. ก้านใบยาว ๐.๕–๑.๕ ซม. ดอกช่อกระจุกรอบแกน คล้ายช่อเชิงลด ใบประดับรูปไข่ กลีบเลี้ยง และกลีบดอกรูปปากเปิด กลีบบน กลม กลีบล่างรูปใบหอก กลีบดอกสีม่วง หรือขาว หลอดกลีบดอกยาว ๒–๓ มม. กลีบดอกสี่กลีบ กลีบล่าง ๑ กลีบ ขนาดใหณ่กว่ากลีบบน เกสรเพศผู้ ๒ อัน รังไข่ ๔ พู ผลกลม เมล็ดรูปไข่ พบทั่วไปที่เอเชียเขตร้อน

สรรพคุณ/ประโยชน์ ปลูกเป็นผักสวนครัว
พิมพ์ QR Code