หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : โกสน

ชื่อต้น : โกสน

วงศ์ EUPHORBIACEAE
ชื่ออื่น ๆ กรีกะสม กรีสาเก โกรต๋น (ภาคกลาง)

ลักษณะทั่วไป
ไม้พุ่ม น้ำยางใส ใบเดี่ยว เรียงเวียน ดอกช่อ ออกที่ซอกใบหรือปลายยอด สีขาว ผลรูปทรงค่อนข้างกลม มีถิ่นกำเนิดในมาเลเซีย

ประโยชน์/สรรพคุณ
ปลูกเป็นไม้ประดับ ใบ พอกท้องเด็ก รักษาโรคระบบทางเดินปัสสาวะผิดปกติ
พิมพ์ QR Code