หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : มะริด

ชื่อต้น : มะริด

ไม้ต้น ผลัดใบ ดอกแยกเพศ ออกตามซอกใบ สีครีม มีกลิ่นหอม ผลรูปทรงค่อนข้างกลม มีขนสั้น ๆ สีน้ำตาลแดงปกคลุม พบที่ฟิลิปปินส์ ในไทยปลูกตามวัด สวนสาธารณะ และสวนพฤกษศาสตร์
ประโยชน์ เนื้อไม้ใช้ทำเครื่องดนตรี ผลสุกรับประทานได้ ปลูกตกแต่งภูมิทัศน์
พิมพ์ QR Code