หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : มังคุด

ชื่อต้น : มังคุด

วิธีการปลูก : มังคุดขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและการเสียบยอดปลูก การปลูกเตรียมหลุมปลูกขนาด 50x50x50 เซนติเมตร รองก้นหลุมด้วยปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยคอก ใช้ระยะปลูก 6x6 หรือ 8x8 เมตร ช่วงออกดอกติดผลประมาณกลางเดือนเมษายนถึงสิงหาคม

การดูแลรักษา : หลังปลูกใหม่ควรให้น้ำสม่ำเสมอและจะขาดน้ำไม่ได้ ช่วงเตรียมการออกดอกต้องควบคุมการให้น้ำ ส่วนการให้ปุ๋ยควรใส่ปุ๋ยอินทรีย์ที่หมักตัวสมบูรณ์แล้ว อัตรา 10-20 กิโลกรัมต่อต้นต่อปี และปุ๋ยเคมี 15-15-15 อัตรา 1 ใน 3 ของเส้นผ่าศูนย์กลางทรงพุ่ม และพ่นยูเรีย อัตรา 100-200 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร เพื่อกระตุ้นให้แตกใบอ่อน ถ้าใบอ่อนแตกแล้วให้พ่นปุ๋ยเกล็ด 0-52-34 อัตรา 100 กรัม น้ำ 20 ลิตร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ต่อเนื่อง 3 สัปดาห์ และพ่นปุ๋ยทางใบ เช่น 15-30-15 อัตรา 60 กรัม และกรดฮิวมิค อัตรา 20 มิลลิลิตร ให้ทั่วทุกทรงพุ่ม (ช่วงเตรียมต้นก่อนการออกดอก)

โรคและแมลงศัตรูที่สำคัญ : โรคใบจุด แผลเป็นจุดและลุกลามมากขึ้น ชอบแผลไม่แน่นเป็นสีน้ำตาล บริเวณกลางแผลมีผงหรือเม็ดเล็กๆ สีดำ อาการรุนแรงทำให้ใบร่วง ป้องกันกำจัดโดยพ่นสารเคมี เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ อาการยางไหล เกิดจากเพลี้ยไฟดูดกินระยะผลอ่อน ทำให้ยางไหลออกมาจากผิวเปลือกเป็นสีเหลืองสด สำหรับอาการยางไหลระยะผลแก่ พบช่วงฝนตกชุก เช่นเดียวกับ อาการเนื้อแก้ว เนื้อมีลักษณะใสคล้ายแก้ว เมื่อต้นมังคุดดูดน้ำฝนเข้าไปอย่างรวดเร็วช่วงผลใกล้แก่ ทำให้เกิดการขยายตัวของเนื้อเยื่อต่างๆ จึงควรให้น้ำมังคุดอย่างสม่ำเสมอในช่วงติดผล และบำรุงต้นและใบให้สมบูรณ์จะช่วยดูดน้ำไปเลี้ยงส่วนต่างๆ และเกิดผลกระทบน้อยลง
เพลี้ยไฟ ทั้งตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงจากยอดดอก และผลอ่อน ทำให้ยอดแห้ง ดอกแลผลร่วง ป้องกันกำจัดโดยพ่นสารเคมี เช่น สารอิมิดาโคลพริด ช่วงระยะออกดอก (พ่น 3 ครั้ง คือก่อนดอกบาน 1 สัปดาห์ ดอกบานและหลังดอกบาน 1 สัปดาห์) และช่วงติดผล (เริ่มติดผลถึงผลอายุ 2 เดือน) ไรขาว สุ่มสำรวจพบไรขาวมากกว่า 1 ตัวต่อดอก และผลถูกทำลายเกิน
10 % จาก 10 ต้นต่อสวน ป้องกันกำจัดโดยพ่นสารเคมี เช่น อามิทราช ช่วงระยะดอกบานถึงผลอ่อน อายุประมาณ 3 สัปดาห์ เพลี้ยแป้งและมด ตัวอ่อนและตัวเต็มวัยดูดกินน้ำเลี้ยงที่ผลและใต้กลีบเลี้ยง เพลี้ยแป้งป้องกันกำจัดโดยพ่นสารเคมี เช่น คาร์โบซัลแฟน ส่วนมดใช้ผ้าชุบน้ำมันเครื่องผูกรอบโคนต้น หนอนชอนใบและหนอนกินใบอ่อน ป้องกันกำจัดโดยใช้สารคาร์บาริล

คุณค่าอาหารและสรรพคุณ : เนื้อมังคุดมีคาร์โบไฮเดตร เส้นใย โปรตีน แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก วิตามินบี1 วิตามินบี2 ไนอะชิน และวิตามินซี เนื้อมังคุดให้พลังงานต่ำมีเส้นใยอาหารมากกว่า ถ้ารับประทานมังคุดหลังจากรับประทานทุเรียน ฤทธิ์เย็นจะช่วยลดความร้อนในร่างกาย ทำให้ไม่เป็นแผลร้อนใน เปลือกผลสุกตากแห้งมีรสฝาด สามารถช่วยรักษาอาการท้องเสีย ท้องเดินได้ เพราะเปลือกมังคุดแห้งมีสารแทนนิน (tannin) ออกฤทธิ์เป็นยาฝาดสมาน
พิมพ์ QR Code