หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : หนวดปลาหมึกแคระ

ชื่อต้น : หนวดปลาหมึกแคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Schefflera arboricola (Hayata) Merr.
วงศ์ ARALIACEAE
ชื่ออื่น ๆ -

ลักษณะทั่วไป
ลำต้น ไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นตั้งตรงแตกกิ่งก้านสาขาจำนวนมาก
ใบประกอบรูปฝ่ามือเรียงสลับ มีใบย่อยแตกออกจากก้านใบที่จุดเดียวกัน 7-11 ใบ ใบย่อยรูปไข่กลับกว้าง 4-6 ซม. ยาว 4.5-11 ซม. ปลายใบมน โคนสอบ ขอบใบเรียบ ผิวเกลี้ยงเป็นมัน ใต้ท้องใบสีเขียวเข้ม
ดอกออกเป็นช่อแบบซี่ร่มเชิงประกอบ ออกตามปลายกิ่ง ดอกย่อยสีชมพู ขนาดเล็ก
เมล็ด แข็ง มี 1 เมล็ด สีดำ

ประโยชน์/สรรพคุณ
ปลูกเป็นไม้ประดับ
พิมพ์ QR Code