หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : กัญชง

ชื่อต้น : กัญชง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cannabis sativa  L.
วงศ์ CANNABACEAE
ชื่ออื่น ๆ -

ลักษณะทั่วไป
จัดเป็นพรรณไม้ล้มลุกที่มีอายุเพียงปีเดียว ลำต้นเป็นสีเขียวตั้งตรง มีความสูงได้ประมาณ 1-6 เมตร มีลักษณะอวบน้ำเมื่อเป็นต้นกล้า
ใบกัญชง ใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะของใบเป็นรูปฝ่ามือ แผ่นใบแก่แยกเป็นแฉกประมาณ 7-9 แฉก การเรียงตัวของใบค่อนข้างห่าง ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อยและเว้าลึกจนถึงโคนใบ ปลายใบสอบและเรียวแหลม ก้านใบยาวประมาณ 2-7 เซนติเมตร เมื่อมีการสร้างดอกจำนวนแฉกของใบจะลดลงตามลำดับ
ดอกกัญชง ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายยอด ดอกมีขนาดเล็กสีขาว มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2-4 มิลลิเมตร ดอกเป็นแบบแยกเพศและอยู่ต่างต้นกัน (บางชนิดอยู่ต้นเดียวกัน
ผลกัญชง ผลเป็นเมล็ดแห้งสีเทา ลักษณะเป็นรูปไข่ ผิวเรียบเป็นมันและมีลายประสีน้ำตาล เมื่อแห้งจะเป็นสีเทา มีขนาดกว้าง

กัญชง เป็นพืชล้มลุกที่เส้นใยคุณภาพดี สามารถนำไปทำเครื่องนุ่งห่มคุณภาพดีและ เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตกระดาษ ฯลฯ ชาวไทยภูเขาหลายเผ่ารู้จักนำกัญชงมาใช้ประโยชน์ดังกล่าวนานแล้ว แต่ไม่สามารถปลูกได้อย่างแพร่หลายเพราะกฎหมายกำหนดไว้ว่ากัญชงเป็นพืชเสพติดเช่นเดียวกับกัญชา จนกระทั่งเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โปรดให้สนับสนุนชาวไทยภูเขาทอผ้าจากใยกัญชงและเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ และมีพระราชเสาวนีย์ให้องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ทำการศึกษาศักยภาพในการพัฒนากัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจและเพื่อเป็นข้อมูลของประเทศ หลังจากนั้นได้มีการทดลองปลูกกัญชงในพื้นที่ต่าง ๆ และประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ใน พ.ศ. 2561 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้อนุญาตให้หน่วยงานรัฐปลูกกัญชงเพื่อทดลองในพื้นที่ 6 จังหวัด 15 อำเภอ โดยหลังจากนี้ 3 ปี จะพิจารณาขยายขอบเขตการปลูก และให้ประชาชนสามารถปลูกเป็นพืชเศรษฐกิจต่อไป

ประโยชน์/สรรพคุณ
ทำเครื่องนุ่งห่มคุณภาพดีและ เป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตกระดาษ ฯลฯ
พิมพ์ QR Code