หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : กล้วย

ชื่อต้น : กล้วย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Musa spp.
วงศ์ MUSACEAE
ชื่ออื่น ๆ -

ลักษณะทั่วไป
กล้วยเป็นพืชล้มลุกขนาดใหญ่ ลำต้นที่แท้จริงเป็นเหง้าหรือหัวอยู่ใต้ดิน ออกดอกเป็นช่อเรียกว่า หัวปลี ดอกที่ฐานเป็นดอกเพศเมีย ส่วนปลายเป็นดอกเพศผู้ เนื้อกล้วยสีเหลือง ผลรูปกลมยาวขนาดและรูปร่างขึ้นกับชนิดของกล้วย

กล้วย เป็นหนึ่งในพืชที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ได้พระราชทานแนวพระราชดำริให้กรมวิชาการเกษตร นำไปปลูกให้แก่ชาวไทยภูเขาที่อพยพลงมาจากป่าต้นน้ำ เพราะกล้วยสามารถดูดซับน้ำภายในลำต้นได้มากและมีการคายน้ำสู่บรรยากาศใกล้เคียง ทำให้เกิดความชุ่มชื้น นอกจากนี้ยังสามารถหยุดการลุกลามของไฟป่าได้ด้วย กล้วยจึงเหมาะสมจะเป็นไม้เบิกนำปลูกในพื้นที่เสื่อมโทรม เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นโดยกักเก็บความชื้นและดูดซับน้ำในพื้นที่ไว้

ประโยชน์/สรรพคุณ
ราก แก้ขัดเบา น้ำยาง ห้ามเลือด ดอก รักษาโรคเบาหวาน ผลดิบ แก้ท้องเสียและแก้บิด ผลสุก บำรุงกำลัง บำรุงโลหิต
พิมพ์ QR Code