หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ทองอุไร

ชื่อต้น : ทองอุไร

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tecoma stans (L.) Juss. ex Kunth
วงศ์ BIGNONIACEAE
ชื่ออื่น ๆ ดอกละคร, พวงอุไร, สร้อยทอง

ลักษณะทั่วไป
ไม้พุ่ม ไม่มีหูใบ ใบประกอบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบยาว 3-6 ซม. ใบย่อยมี 2-4 คู่ รูปขอบขนานหรือรูปใบหอก ยาว 2.5-15 ซม. ขอบจักฟันเลื่อย ก้านใบสั้น ช่อดอกแบบช่อกระจะ ออกตามปลายกิ่ง ยาว 5-12 ซม. กลีบเลี้ยงรูปกรวย ยาว 5-8 มม. มี 5 กลีบรูปสามเหลี่ยม ยาว 2-3 มม. ดอกสีเหลือง รูปแตร ยาว 3.5-6 ซม. โคนหลอดกลีบแคบ ด้านในมีขนสั้น โคนมีต่อม มี 5 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อม รูปค่อนข้างกลม ยาว 1-1.5 ซม. เกสรเพศผู้ 2 คู่ยาวไม่เท่ากัน ไม่ยื่นพ้นปากหลอดกลีบ ก้านชูอับเรณูยาวประมาณ 2 ซม. อับเรณูแยกกัน กางออก มีขนสั้น มีเกสรเพศผู้ที่เป็นหมัน 1 อัน รังไข่มีปุ่มกระจาย ก้านเกสรเพศเมียยาว 1.8-2 ซม. ยอดเกสรเพศเมียแยกเป็นแผ่นบาง 2 แฉก ผลแห้งแตกเป็น 2 ซีก รูปแถบ แบน ยาว 12-16 ซม. ปลายเรียวแหลม ผิวมีช่องอากาศ เมล็ดจำนวนมาก แบน รูปรี ยาวประมาณ 1 ซม. ขอบมีปีกบางใสประมาณ 1 ซม.

ประโยชน์/สรรพคุณ
เป็นไม้ปลูกประดับทั่วไปในเขตร้อน
พิมพ์ QR Code