Home / Knowledge / ชื่อต้น : นางแดง

ชื่อต้น : นางแดง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mitrephora maingayi Hook. f. & Thomson
วงศ์ ANNONACEAE
ชื่ออื่น ๆ -

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้นขนาดกลาง สูง 10-20 ม. เปลือกสีดำ กิ่งอ่อนสีดำมีขนปกคลุมหนาแน่น ใบเดี่ยวรูปขอบขนานแกมรูปไข่ยาว 14-20 ม. ผิวใบด้านล่างมีขนสากมือ ดอกออกตรงข้ามใบเป็นกระจุก 3-9 ดอก สีเหลืองเข้ม มีลายประสีม่วงแกงตามยาวของกลีบ ดอกเมื่อบานจะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 3-4 ซม. ผลกลุ่มมีผลย่อย 10-15 ผล เมื่อแก่มีสีเหลืองเปลือกผลนิ่ม

ประโยชน์/สรรพคุณ
ปลูกเป็นไม้ประดับ ดอกสามารถนำไปทำเครื่องหอม
Print QR Code