Home / Knowledge / ชื่อต้น : ยี่โถ

ชื่อต้น : ยี่โถ

วงศ์ APOCYNACEAE
ชื่ออื่น ๆ ยี่โถฝรั่ง (ภาคกลาง); Oleander, Rose bay, Sweet oleander

ลักษณะ ไม้พุ่ม น้ำยางสีขาว ใบเดี่ยว เรียงเป็นวงรอบ กว้าง 1.7–2.0 ซม. ยาว 15–17 ซม. ขอบใบเรียบไม่มีจัก หนาแข็ง มีสีเขียวเข้ม ก้านใบสั้น ดอกช่อ ออกตามปลายกิ่ง สีขาว ชมพู แดง หรือเหลือง ผลเป็นฝัก 2 คู่ พบทั่วไปในแถบเอเชียตะวันออก

สรรพคุณ/ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ ราก รักษาโรคผิวหนัง หืด และพอกแผล เปลือก รักษาโรคผิวหนัง รักษาแผลพุพอง ใบ ลดอาการบวม แก้ไข้มาลาเรีย ไล่แมลงวัน ดอก แก้อักเสบ แก้ปวดศีรษะ ผล ขับปัสสาวะและบำรุงหัวใจ
Print QR Code