Home / Knowledge / ชื่อต้น : รำเพย

ชื่อต้น : รำเพย

ไม้ต้น ขนาดเล็ก สูง ๒-๓ เมตร ทุกส่วนมีน้ำยางขาว
ใบ เป็นใบเดี่ยว รูปขอบขนานแคบ กว้าง ๑.๕-๓ ซม. ยาว ๘-๑๒ ซม. แผ่นใบค่อนข้างหนา ผิวใบเรียบมัน ขอบใบเรียบ
ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อ ๓-๔ ดอกที่ปลายกิ่ง กลีบดอก ๕ กลีบเรียงซ้อนทับกันเป็นกรวย โคนดอกเป็นหลอดมีสีอมเขียว
ผล ลักษณะทรงกลม ผิวเรียบมัน ตอนกลางมีครีบคล้ายปีก เมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีดำ มีเมล็ดข้างใน ๑-๒ เมล็ด

ถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปอเมริกาใต้ บริเวณประเทศเปรู ซึ่งเป็นที่มาของชื่อละติน peruviana นิยมนำมาปลูกเป็นรั้วและไม้ประดับเพราะดูแลง่ายและให้ดอกสวยงาม น้ำยางขาวของรำเพยเป็นพิษ เมื่อถูกผิวหนังทำให้ระคายเคือง รับประทานเข้าไปทำให้คลื่นไส้ อาเจียน ชัก หมดสติ และหัวใจเป็นอัมพาต
Print QR Code