หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : กะพ้อ

ชื่อต้น : กะพ้อ

วงศ์ ARECACEAE
ชื่ออื่น ๆ กะพ้อเขียว (ภาคใต้), กะพ้อหนาม (ภาคกลาง), กูวา (มลายู–นราธิวาส), Mangrove fan palm

ลักษณะ ปาล์มแตกกอ ลำต้นขนาด 4–5 ซม. สูงได้ถึง 4 ม. ตามลำต้นมีรอยกาบใบชัดเจน แต่ละต้นมีทางใบอยู่บนต้น 10–15 ก้าน กาบใบยาว 40 ซม. ก้านใบสีเขียว ยาวได้ถึง 2.5 ม. ขอบก้านใบมีหนามแข็งและยาวโค้ง ใบรูปพัด แผ่นใบกว้าง 1–1.5 ม. จักเว้าลึกถึงกระจัง ใบย่อย 8–19 ใบ ดอกช่อ ออกระหว่างกาบใบ ยาว 2 ม. ผลกลมรี ขนาด 1–1.2 ซม. ผลแก่สีแดง พบกระจายทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ในไทยพบที่ภาคใต้และภาคตะวันออก ตั้งแต่ระดับใกล้น้ำทะเล จนถึง 300 ม.

สรรพคุณ/ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ ภาคใต้ใช้ใบอ่อนห่อขนม
พิมพ์ QR Code