หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : นมสวรรค์ดอกเหลือง

ชื่อต้น : นมสวรรค์ดอกเหลือง

ไม้พุ่ม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม สลับตั้งฉาก ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง สีแดง ผลสุกสีดำ
ราก แก้ไข้มาลาเรีย ขับลม แก้วัณโรค
ลำต้น แก้พิษตะขาบ แมงป่อง
ใบ แก้พิษฝีดาษ
ดอก แก้ตกเลือด แก้พิษสัตว์กัดต่อย แก้พิษฝีกาฬ
พิมพ์ QR Code