หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : หมัน

ชื่อต้น : หมัน

ลักษณะทั่วไป
ไม้ ต้นสูง 5–15 เมตร เปลือกต้นสีเทาคล้ำ
ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ ปลายใบทู่ โคนใบกว้าง
ดอก สีขาว
ผล มีเปลือกสีชมพู มีของเหลวภายในเหนียวมากห่อหุ้มเมล็ด

การกระจายพันธุ์ถิ่นกำเนิด ป่าชายเลน และชายฝั่งทะเลอ่าวไทย
ประโยชน์ เปลือก ใช้ทำปอ ใช้ทำหมันตอกยาแนวเรือ ของเหลวในผลที่ห่อหุ้มเมล็ด เหนียวมาก ใช้ทำกาว
พิมพ์ QR Code