หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ขะจาว

ชื่อต้น : ขะจาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Holoptelea integrifolia Planch.
วงศ์ ULMACEAE
ชื่ออื่น ๆ กระเจา กระเชา กะเซาะ กาซาว กระเช้า กระเจาะ ขะจาว แจง พูกาว มหาเหนียว ฮ้างค้าว ฮังคาว

ลักษณะทั่วไป
ลำต้น ไม้ต้น สูงได้ถึง 25 ม. ผลัดใบ ตามกิ่งและลำต้นมีช่องระบายอากาศชัดเจน เปลือกและใบมีกลิ่นเหม็นเขียว
ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรี หรือรูปไข่แกมขอบขนาน ฐานมน ปลายแหลมหรือเรียวแหลมขอบเรียบ ยาว 10-20 ซม. กว้าง 5-8 ซม. เนื้อใบค่อนข้างหนา ผิวใบด้านบนเกลี้ยง ผิวใบด้านล่างมีขนหนานุ่ม
ดอก ดอกแบบช่อแยกแขนง ออกตามซอกใบ กลีบเลี้ยงสีเหลืองอ่อน มีขนนุ่ม ไม่มีกลีบดอก
ผล ผลแห้ง มีปีกเดียว ผลแก่มีสีเหลืองปนน้ำตาล ปลายด้านบนของปีกมีติ่งแหลมแตกเป็น 2 ง่าม
เมล็ด เมล็ดนูนหนาชัดเจน

ประโยชน์/สรรพคุณ
นิยมปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงา

พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัด ลำปาง
พิมพ์ QR Code