หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ศรีตรัง (วัดทิพย์สุคนธาราม)

ชื่อต้น : ศรีตรัง (วัดทิพย์สุคนธาราม)

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jacaranda obtusifolia Bonpl.
วงศ์ BIGNONIACEAE
ชื่ออื่น ๆ Brazilian rosewood

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้น ขนาดเล็ก สูง ๔-๑๐ เมตร ผลัดใบช่วงสั้นๆ เรือนยอดโปร่ง ใบ เป็นใบประกอบแบบขนนก ๒ ชั้น ใบย่อย ขนาดเล็ก ๑๒-๒๑ คู่ เรียงตรงข้าม รูปขอบขนานแคบ โคนใบเบี้ยว ดอก สีม่วงอ่อน ออกเป็นช่อแขนงตามกิ่งและซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ช่อดอกยาว ๕-๙ ซม. กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอดสีม่วงเข้มปลายแยก ๕ แฉก ดอกบานกว้าง ๑.๕-๒.๕ ซม. ผล รูปแบนรี ขนาด ๑.๕-๒.๕ ซม. เมื่อแก่แห้งเป็นสีน้ำตาลอ่อน ภายในมีเมล็ดแบนและมีปีกจำนวนมาก
ถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปแถบอเมริกาใต้ ในประเทศไทย เจริญเติบโตได้ดีและให้ดอกสวยงาม

ประโยชน์/สรรพคุณ
นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ ตกแต่งสวนทั่วไป
พิมพ์ QR Code