หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : เปรตใบฝอย

ชื่อต้น : เปรตใบฝอย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Monoon longifolium (Sonn.) B.Xue & R.M.K. Saunders
วงศ์ ANNONACEAE
ชื่ออื่น ๆ อโศกเซนคาเบรียลใบฝอย False Ashoka tree

ลักษณะทั่วไป
ไม้ยืนต้นสูงได้ถึง ๒๐-๒๕ เมตร ทรงต้นเป็นพุ่มรูปปิรามิดแคบ ๆ กิ่งโน้มลู่ลง ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปใบหอกแคบ ๆ ปลายแหลม ยาว ๑๕-๒๐ ซม. ขอบใบเป็นคลื่นเล็กน้อย ดอกออกเป็นช่อกระจุกตามซอกใบใกล้ปลายกิ่ง ดอกย่อยสีเขียวอ่อนเป็นรูปดาว ๖ แฉก ขนาดบานกว้าง ๑.๕-๒ ซม. กลีบดอกรูปใบหอกแคบ เกสรรวมกันแน่นเป็นแป้นโค้ง มีจำนวนมาก ผลเป็นกลุ่ม รูปไข่ ยาว ๒ ซม. เมื่อสุกเป็นสีดำ ภายในมีเมล็ดเดียว

ประโยชน์/สรรพคุณ
ทรงต้นรูปปลายยอดแหลมสวยงาม จึงเป็นที่นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับกันโดยทั่วไป มีถิ่นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอินเดียและศรีลังกา
พิมพ์ QR Code