หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : บัวจงกลนี

ชื่อต้น : บัวจงกลนี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Nymphaea lotus Linn.
วงศ์ NYMPHAEACEAE
ชื่ออื่น ๆ -

ลักษณะทั่วไป
ต้นเหมือนบัวทุกชนิดรวมกัน พืชน้ำ รากฝังโคลนเลน ก้านดอกอ่อนมีเปลือกลอกออกได้เป็นสายใย ผิวเกลี้ยงไม่มีหนาม ใบลอยอยุ่บนผิวน้ำ ขอบใบจักถี่ ห่างไม่มีระเบียบ ใบเหมือนบัวสาย ดอกชูพ้นน้ำ บานกลางวัน กลีบดอกเล็กเรียว ซ้อนมาก ดอกลอยบานตลอดเวลา มีพันธุ์เดียวดอกมีสีชมพูแล้วเปลี่ยนเป็นสีขาวและมีสีเขียวสลับเมื่อใกล้โรย

ประโยชน์/สรรพคุณ
ดอกบำรุงหัวใจ บำรุงกำลัง แก้ร้อนใน เมล็ดบำรุงกำลัง หัว บำรุงครรภ์ บำรุงธาตุ
พิมพ์ QR Code