หน้าแรก / ความรู้

ความรู้

ชื่อต้น : เลียบ

ชื่อต้น : เลียบ

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ปาล์มแวกซ์

ชื่อต้น : ปาล์มแวกซ์

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ประคําไก่

ชื่อต้น : ประคําไก่

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ตะลุมพุก

ชื่อต้น : ตะลุมพุก

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : เครือเทพรัตน์

ชื่อต้น : เครือเทพรัตน์

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : Adansonia kilima

ชื่อต้น : Adansonia kilima

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : Adansonia madagascariensis

ชื่อต้น : Adansonia madagascariensis

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : เบาบาบ

ชื่อต้น : เบาบาบ

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : Adansonia fony

ชื่อต้น : Adansonia fony

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : Adansonia perrieri

ชื่อต้น : Adansonia perrieri

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : เบาบาบ

ชื่อต้น : เบาบาบ

พิมพ์ QR Code

Adansonia za

Adansonia za

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ขวด (bottle tree)

ชื่อต้น : ขวด (bottle tree)

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : อินทผลัม

ชื่อต้น : อินทผลัม

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : มะกอก

ชื่อต้น : มะกอก

พิมพ์ QR Code