หน้าแรก / แคมเปญทั้งหมด

มัลเบอรี่ผลสด (หม่อนผลสด พันธุ์เชียงใหม่)

old-car

แจกจ่ายเกษตรกร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ณ สำนักสงฆ์บ้านคลองยนต์ ต.สำนักแต้ว อ.สะเดา จ.สงขลา
บริจาคโดย : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส
จำนวน : 250 ต้น
นราธิวาส

ขอรับต้นไม้

มัลเบอรี่ผลสด (หม่อนผลสด พันธุ์เชียงใหม่)

old-car

แจกจ่ายเกษตรกร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านภูเขาทอง ต.ภูเขาทอง อ.สุคิริน จ.นราธิวาส
บริจาคโดย : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส
จำนวน : 250 ต้น
นราธิวาส

ขอรับต้นไม้

มัลเบอรี่ผลสด (หม่อนผลสด พันธุ์เชียงใหม่)

old-car

แจกจ่ายเกษตรกร โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 1 ณ โรงเรียนบ้านลูโบ๊ะกาเย๊าะ ต.เฉลิม อ.ระแงะ จ.นราธิวาส
บริจาคโดย : ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ นราธิวาส
จำนวน : 250 ต้น
นราธิวาส

ขอรับต้นไม้

ต้นมะขามยักษ์,ต้นดอกแค,ต้นมะค่า

old-car

สำนักงานเกษตรอำเภอลาดบัวหลวง ได้มอบต้นมอบให้กับ อาสาสมัครเกษตรอำเภอ,กลุ่มวิสาหกิจชุมชน,กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร,กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกร,กลุ่มยุวเกษตรกร
บริจาคโดย : สนง.เกษตรอำเภอ ลาดบัวหลวง
จำนวน : 1,261 ต้น
พระนครศรีอยุธยา

ขอรับต้นไม้

ต้นมะกอกน้ำ

old-car

เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินสุรินทร์ร่วมบริจาคต้นมะกอกน้ำ จำนวน 200 ต้น ให้กับสถานนีพัฒนาที่ดินสุรินทร์
บริจาคโดย : นายสามรถ เสถียรทิพย์
จำนวน : 200 ต้น
สุรินทร์

ขอรับต้นไม้

มัลเบอรี่ผลสด

old-car

ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ บริจาค 2,300 ต้น จ่ายไปแล้ว 1,865 ต้น คงเหลือ 435 ต้น
บริจาคโดย : ศูนย์หม่อนไหมเฉิลมพระเกียรติฯ ชัยภูมิ กรมหม่อนไหม
จำนวน : 435 ต้น
ชัยภูมิ/ อ.เมืองชัยภูมิ

ขอรับต้นไม้

มัลเบอรี่ผลสด (ต้นหม่อนผลสด)

old-car

แจกท่อนพันธุ์หม่อนผลสด พันธุ์เชียงใหม่ 60 ปลูกรับประทานผลเพื่อสุขภาพ
บริจาคโดย : สนง.หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขต 1 จังหวัดแพร่
จำนวน : 2,300 ต้น
แพร่

ขอรับต้นไม้