หน้าแรก / ความรู้ / ไม้ยืนต้นทั่วไป

ความรู้

ชื่อต้น : กระแจะ

ชื่อต้น : กระแจะ

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : อินทรชิต

ชื่อต้น : อินทรชิต

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ปาล์มหางกระรอก

ชื่อต้น : ปาล์มหางกระรอก

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : พระยาถลาง

ชื่อต้น : พระยาถลาง

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : หมากนวล

ชื่อต้น : หมากนวล

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : มะมุด

ชื่อต้น : มะมุด

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ปอทะเล

ชื่อต้น : ปอทะเล

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ปรงป่า

ชื่อต้น : ปรงป่า

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ชมพูพันธุ์ทิพย์

ชื่อต้น : ชมพูพันธุ์ทิพย์

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : คอแห้ง (เฉียงพร้านางแอ)

ชื่อต้น : คอแห้ง (เฉียงพร้านางแอ)

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ไทรเกาหลี

ชื่อต้น : ไทรเกาหลี

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ไผ่โพ

ชื่อต้น : ไผ่โพ

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ปาล์มสิบสองปันนา

ชื่อต้น : ปาล์มสิบสองปันนา

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ต๋าว

ชื่อต้น : ต๋าว

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : หมากเหลือง

ชื่อต้น : หมากเหลือง

พิมพ์ QR Code