หน้าแรก / ความรู้ / ไม้ล้มลุก

ความรู้

ชื่อต้น : อ้อ

ชื่อต้น : อ้อ

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : หูปลาช่อน

ชื่อต้น : หูปลาช่อน

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : หญ้าใต้ใบ

ชื่อต้น : หญ้าใต้ใบ

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : หญ้าคา

ชื่อต้น : หญ้าคา

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : หญ้าคมบาง

ชื่อต้น : หญ้าคมบาง

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : โสนกินดอก

ชื่อต้น : โสนกินดอก

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : มะระ

ชื่อต้น : มะระ

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ไพล

ชื่อต้น : ไพล

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : งา

ชื่อต้น : งา

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : โหระพา

ชื่อต้น : โหระพา

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : สะระแหน่

ชื่อต้น : สะระแหน่

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ไพลดำ

ชื่อต้น : ไพลดำ

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ไพล

ชื่อต้น : ไพล

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : เนระพูสีไทย

ชื่อต้น : เนระพูสีไทย

พิมพ์ QR Code

ชื่อต้น : ตะไคร้

ชื่อต้น : ตะไคร้

พิมพ์ QR Code