• nexus-6.still002-100529777-orig

  ต้นชิงชัน

  ปลูกต้นไม้เพื่อลดโลกร้อน คืนธรรมชาติ​ให้แก่โลก #เราทำลายโลกมาเยอะแล้วควรปลูกคืนบ้าง

 • nexus-6.still002-100529777-orig

  ชิงชัน

  ปลูกต้นชิงชัน ให้เป็นส่วนป่าชิงชันกับนักเรียนม.1/1 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่ นักเรียนสัญญากับครูไว้แล้วนะ ว่าจะดูแลจนเติบใหญ่...... อีก20ปีเจอกัน

 • nexus-6.still002-100529777-orig

  ปลูกต้นชิงชัน

  ช่วยปลูกต้นไม้ เพื่อลดโลกร้อน

 • nexus-6.still002-100529777-orig

  มะตูม

  ปลูกในท่อ.. กำลังแตกกิ่งก้านใบ

 • nexus-6.still002-100529777-orig

  ชิงชัน

  วันนี้มาปลูก

 • nexus-6.still002-100529777-orig

  ประดู่กิ่งอ่อน

  ต้นประดู่กิ่งอ่อน พบเห็นได้ทั่วไป และเป็นพรรณไม้คนละชนิดกันกับต้นประดู่ดั้งเดิมของไทยหรือที่คนทั่วไปเรียกว่า "ต้นประดู่ป่า"

 • nexus-6.still002-100529777-orig

  ชิงชัน

  ต้นชิงชัน แก่น ช่วยในการบำรุงโลหิตในผู้หญิง เปลือก นำไปต้มแล้วนำมาชะล้างหรือสมานบาดแผล วันนี้ปลูกต้นชิงชัน กับ ม.1/1(2562) โรงเรียนลองวิทยา อำเภอลอง จังหวัดแพร่

 • nexus-6.still002-100529777-orig

  ต้นชิงชัน

  ปลูกต้นไม้ช่วยลดโลกร้อน