• nexus-6.still002-100529777-orig

  ลีลาวดี

  ...

 • nexus-6.still002-100529777-orig

  ต้นสะเดา

  ต้นนี้ปลูกมาหลายปีเเล้ว

 • nexus-6.still002-100529777-orig

  ขุนธึง

  ต้นนี้ปลูกมานาเเร้วว

 • nexus-6.still002-100529777-orig

  ต้น ปาริชาต

  ต้นนี้ปลูกกมานานเเล้ว

 • nexus-6.still002-100529777-orig

  การตัดไปขยายพันธุ์

  ตัดกิ่งไปขยายพันธุ์

 • nexus-6.still002-100529777-orig

  ขยายพันธุ์พืชโดยการตัดกิ่งไม้ประดับ

  ขยายพันธุ์พืช

 • nexus-6.still002-100529777-orig

  ต้นตะเเบก

  ต้นนี้นำมาจากค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร

 • nexus-6.still002-100529777-orig

  ต้นกล้วย

  ต้นนี้หนูนำมาจากค่ายเยาวชนรักษ์พงไพร