หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : พู่ระหง

ชื่อต้น : พู่ระหง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : <i> Hibiscus schizopetalus (Dyer) Hook. f.
วงศ์ MALVACEAE
ชื่ออื่น ๆ ชุมบาห้อย, พู่เรือหงส์, หางหงส์

ลักษณะทั่วไป
ไม้พุ่ม ใบเดี่ยว เรียงเวียน ขอบใบจักฟันเลื่อย ออกที่ซอกใบ ดอกห้อยลง กลีบดอกเป็นริ้ว มีหลายสี เช่น ขาว ชมพู แดง

ประโยชน์/สรรพคุณ
รากและใบ แก้ไข้ในเด็ก แก้เจ็บคอ และแก้ไอ
พิมพ์ QR Code