หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : โยทะกา

ชื่อต้น : โยทะกา

วงศ์ FABACEAE
ชื่ออื่น ๆ จงโค Napoleon’s Orchid tree Pink bauhinia

ลักษณะ ไม้พุ่มหรือไม้ต้น สูง ๑๕ ม. มีขนสั้นนุ่มตามกิ่งอ่อน ปลายกิ่งห้อยย้อย ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปค่อนข้างกลม ปลายแฉกมนโค้งเว้ารูปหัวใจ เส้นโคนใบข้างละ ๕–๖ เส้น เนื้อใบคล้ายกระดาษ หูใบรูปสามเหลี่ยมดอก ช่อ แบบช่อกระจะสั้นๆ ออกที่ปลายกิ่งหรือซอกใบ ใบประดับรูปใบหอก ดอกสีชมพู กลีบดอก ๕ กลีบ รังไข่อยู่เหนือวงกลีบเลี้ยง ผลฝักยาวได้ถึง ๒๐ ซม. ปลายมีจะงอย มี ๑๐–๒๐ เมล็ด ในประเทศไทยพบทุกภูมิภาคตามป่าเบญจพรรณ ต่างประเทศพบที่พม่า อมริกาเขตร้อน มาดากัสก้า


สรรพคุณ/ประโยชน์ เป็นไม้ประดับ
พิมพ์ QR Code