หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ศรีมหาโพ

ชื่อต้น : ศรีมหาโพ

ไม้ต้น ขนาดใหญ่ สูงได้ถึง ๓๐ เมตร มีกิ่งก้านสาขามาก รูปทรงพุ่ม ทุกส่วนมียางขาว
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ รูปหัวใจ กว้าง ๘-๑๔ ซม. ยาว ๑๒-๑๘ ซม. โคนใบเว้า ปลายใบเป็นหางแหลมยาว ก้านใบเปลาเล็ก ยาว ๘-๑๒ ซม. มีหมวกหุ้มยอดอ่อนสีอมชมพู
ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายยอด สีเขียวแกมเหลืองอ่อน เป็นดอกแยกเพศ มีขนาดเล็ก และมีจำนวนมากอัดแน่นอยู่ภายในฐานรองดอก ลักษณะทรงกลมคล้ายผล
ผล มีลักษณะกลม เป็นผลรวม ขนาด ๐.๘-๑ ซม.เมื่อสุกมีสีออกแดง แต่จะเปลี่ยนเป็นม่วงดำเมื่อแก่จัด
ไม้ต้น ขนาดใหญ่ สูงได้ถึง ๓๐ เมตร มีกิ่งก้านสาขามาก รูปทรงพุ่ม ทุกส่วนมียางขาว
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ รูปหัวใจ กว้าง ๘-๑๔ ซม. ยาว ๑๒-๑๘ ซม. โคนใบเว้า ปลายใบเป็นหางแหลมยาว ก้านใบเปลาเล็ก ยาว ๘-๑๒ ซม. มีหมวกหุ้มยอดอ่อนสีอมชมพู
ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายยอด สีเขียวแกมเหลืองอ่อน เป็นดอกแยกเพศ มีขนาดเล็ก และมีจำนวนมากอัดแน่นอยู่ภายในฐานรองดอก ลักษณะทรงกลมคล้ายผล
ผล มีลักษณะกลม เป็นผลรวม ขนาด ๐.๘-๑ ซม.เมื่อสุกมีสีออกแดง แต่จะเปลี่ยนเป็นม่วงดำเมื่อแก่จัด

ต้นโพธิ์นั้นในปัจจุบันราชบัณฑิตสะกดว่า โพและคำเรียกพระศรีมหาโพธิ์นั้น จะใช้เรียกเฉพาะต้นที่เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เท่านั้น ได้แก่พระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา อานันทโพธิ์ในประเทศอินเดีย และพระศรีมหาโพธิ์ ประเทศศรีลังกา หรือจากหน่อ กิ่งตอน หรือเมล็ดของลูกหลานต้นพระศรีมหาโพธิ์เหล่านั้น ที่มีความเป็นมาแน่ชัด ก็เรียกเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์
ต้นโพธิ์นั้นในปัจจุบันราชบัณฑิตสะกดว่า โพและคำเรียกพระศรีมหาโพธิ์นั้น จะใช้เรียกเฉพาะต้นที่เป็นหน่อเนื้อเชื้อไขของต้นพระศรีมหาโพธิ์ ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้เท่านั้น ได้แก่พระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยา อานันทโพธิ์ในประเทศอินเดีย และพระศรีมหาโพธิ์ ประเทศศรีลังกา หรือจากหน่อ กิ่งตอน หรือเมล็ดของลูกหลานต้นพระศรีมหาโพธิ์เหล่านั้น ที่มีความเป็นมาแน่ชัด ก็เรียกเป็นต้นพระศรีมหาโพธิ์
พิมพ์ QR Code