หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : คนทา

ชื่อต้น : คนทา

ไม้พุ่ม สูง 1-2 เมตร หูใบเป็นหนาม ยาวประมาณ 1 ซม.
ใบ ประกอบปลายคี่ เรียงเวียน ยาวได้ถึง 20 ซม. แกนกลางมีปีก มีขนสั้นนุ่ม ก้านยาวประมาณ 3 ซม. ใบย่อยมีใบเดียวหรือมีได้ถึง 7 คู่ รูปรี รูปขอบขนาน รูปสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัด หรือแกมรูปไข่ ยาว 1-2 ซม. บางครั้งจักเป็นพู ก้านใบสั้นมาก
ช่อดอก แบบช่อกระจุกหรือแยกแขนงสั้น ๆ ก้านดอกยาวประมาณ 2 มม. กลีบเลี้ยง 4-5 กลีบ ยาวประมาณ 1.5 มม. เชื่อมติดกันประมาณกึ่งหนึ่ง กลีบดอก 4-5 กลีบ เรียงซ้อนเหลื่อมในตาดอก ก้านชูอับเรณูยาว 0.7-1 ซม. มีแผ่นคล้ายลิ้นจัก 2 พู ยาวประมาณ 2 มม. ขอบมีขน อับเรณูยาว 1.5-4.5 มม. จานฐานดอกรูปถ้วย มี 4-5 คาร์เพล เชื่อมติดกัน เกลี้ยง ก้านเกสรเพศเมียยาว 5-8 มม. มีขน
ผล ผนังชั้นในแข็ง กลม แบนเล็กน้อย มักจักเป็นพู เส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1.5 ซม.  
พิมพ์ QR Code