หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : โสกขาว

ชื่อต้น : โสกขาว

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Manitoa germmipara Scheff
ชื่อวงศ์/วงศ์ย่อย : LEGUMINOSAE- CAESALPINIODEAE

ลักษณะทั่วไป : เป็นไม้ต้นสูงขนาด 4-5 เมตร
- ใบ : ประกอบมี 1-3 คู่ รูปขอบขนาน 2 ข้าง ใบย่อยไม่เท่ากัน ใบอ่อนสีชมพูขาว เปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนและเขียวตามลำดับ ใบย่อยยาว 9-17 ซม.
- ดอก : ดอกออกที่ปลายกิ่ง หรือกิ่งข้าง มีใบประดับหุ้มหลายชั้น กลีบเลี้ยง 4 กลีบ กลีบดอกไม่เท่ากัน เล็กมาก สีขาว
- ผล : เป็นฝักตรง และหนา ยาวประมาณ 3 ซม. มีเมล็ด 1-2 เมล็ด

ถิ่นกำเนิด : นิวกินี
ลักษณะการกระจายพันธุ์ : ตอนกิ่ง
ประโยชน์การใช้งาน : เป็นไม้ประดับ
พิมพ์ QR Code