หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : มะตูม / Bael

ชื่อต้น : มะตูม / Bael

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb.
วงศ์ RUTACEAE
ชื่ออื่น ๆ กะทันตาเถร, ตุ่มตัง, ตูม, มะปิน, Beal friut tree, Bengal quince, Bilak

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้น ลำต้นและกิ่งมีหนาม ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 3 ใบย่อย เรียงสลับ ดอกช่อ กลีบดอกด้านนอกสีเขียวอ่อน ด้านในสีนวล ผลสด รูปกลมหรือค่อนข้างกลม

ประโยชน์/สรรพคุณ
เปลือกรากและลำต้น แก้ไข้จับสั่น ผลอ่อน ช่วยเจริญอาหาร แก้ร้อนใน ขับผายลม แก้ท้องเสีย บำรุงธาตุ ผลสุก คุมธาตุ ช่วยย่อยอาหาร บำรุงกำลัง

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เครื่องทรงมหาพิชัยยุทธ ประกอบด้วยพระภูษาไหม โจงกระเบนสีแดงเลือดนก เป็นฉลองพระองค์ที่รัชกาลที่ ๑ เคยทรงออกศึกสงครามมาแล้ว ชั้นนอกทรงสวมฉลองพระองค์แพรสีแดง ลงอักขระเลขยันต์ทั้งองค์ พระหัตถ์ซ้ายถือพระแสงดาบคาบค่ายซึ่งเป็นพระแสงดาบองค์จริงที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงใช้ปราบศึกพม่า พระหัตถ์ขวาถือยอดชัยพฤกษ์ ทรงทัดใบมะตูมที่พระกรรณซ้าย

Significance Mahaphichaiyuth dress consist of a pair of silky crimson wrapped Trousers, formerly worn by King Rama I for going to war, an outer red rayon coat fully inscribed by letters and yantras. King Naresuan the Great’s real Phra Saeng Dab Khab Khai (the royal sword in the mouth) used to conquer the Burmese army and the tip of the golden shower was held by the left hand the right hand respectively. A leaf of bael was placed behind the left ear.
พิมพ์ QR Code