หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : มะกา

ชื่อต้น : มะกา

วงศ์ PHYLLANTHACEAE
ชื่ออื่น ๆ กอง (ภาคเหนือ) ก้องแกบ (เชียงใหม่) ขี้เหล้ามาดกา (ขอนแก่น) ซ าซา (เลย) มัดกา มาดกา (หนองคาย) สาเหล้า สิวาลา (กะเหรี่ยง-แม่ฮ่องสอน)

ลักษณะ ไม้ต้นขนาดเล็กมีความสูงของต้นประมาณ ๕–๑๐ ม. แตกกิ่งก้านแผ่กว้าง เปลือกลำต้นเรียบ เป็นสีน้ำตาล พอลำต้นแก่จะแตกเป็นสะเก็ด ใบ เดี่ยว เรียงสลับ ขอบใบรูปทรงรี ปลายใบมน ใบกว้าง ๓–๘ ซม. ยาว ๘–๒๑ ซม. ดอก เดี่ยวหรือเป็นกระจุก ออกตามซอกใบ ดอกสีเหลือง กลีบดอก ๕ กลีบ ปลายกลีบดอกแหลม โคนกลีบเชื่อมติดกัน ผล. ทรงกลมขนาด ๑ ซม. ผิวเรียบ ผลอ่อนเป็นสีเขียวเมื่อสุกเปลี่ยนเป็นสีดำ ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบแล้ง มีความสูงจากระดับทะเล ๕๐๐ ม. ต่างประเทศพบที่พม่า หมู่เกาะอันดามัน เวียดนาม จีนตอนใต้ คาบสมุทรมาเลย์

สรรพคุณ/ประโยชน์ เปลือก แก้กระษัย สมานลำไส้ แก่น เป็นยาระบาย
พิมพ์ QR Code