หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ชมพูพันธุ์ทิพย์

ชื่อต้น : ชมพูพันธุ์ทิพย์

วงศ์ BIGNONIACEAE
ชื่ออื่น ๆ ชมพูอินเดีย ธรรมบูชา (ทั่วไป), Rosy trumpet tree

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้น ใบประกอบแบบนิ้วมือ มี 5 ใบย่อย ดอกช่อ ออกเป็นกระจุกที่ปลายกิ่ง สีชมพูอ่อนหรือม่วงอมชมพู ผลเป็นฝัก เมื่อแก่แตก

ประโยชน์/สรรพคุณ
ปลูกเป็นไม้ประดับ ตกแต่งภูมิทัศน์ เนื้อไม้หรือแก่น รักษาโรคพิษสุนัขบ้าและรักษาโรคมะเร็ง
พิมพ์ QR Code