หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : บุหงาส่าหรี

ชื่อต้น : บุหงาส่าหรี

ไม้ต้นหรือไม้พุ่ม สูง 15 ม. แยกเพศต่างต้น กิ่งเป็น 4 เหลี่ยม ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ก้านใบสีส้มอมแดง ช่อดอกแบบช่อกระจะออกที่ปลายกิ่งหรือซอกใบ ดอกรูปเข็ม หลอดกลีบดอกยาว มี 5 กลีบ ผลผนังชั้นในแข็ง สุกสีดำอมม่วง
พิมพ์ QR Code