หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : โพขี้นก

ชื่อต้น : โพขี้นก

ไม้ต้น สูงได้ถึง ๒๐ เมตร มีกิ่งก้านสาขามาก รูปทรงพุ่ม ทุกส่วนมียางขาว
ใบ เป็นใบเดี่ยว ออกเวียนสลับ รูปหัวใจ กว้าง ๖-๑๒ ซม. ยาว ๑๐-๑๔ ซม. โคนใบมน ปลายใบแหลม ก้านใบเปลาเล็ก ยาว ๔-๘ ซม. มีหมวกหุ้มยอดอ่อนสีเขียว
ดอก ออกเป็นช่อตามซอกใบใกล้ปลายยอด สีเขียวอ่อน มีแผลระบายอากาศทั่วไป ดอกแยกเพศ มีขนาดเล็ก และมีจำนวนมากอัดแน่นอยู่ภายในฐานรองดอก ลักษณะทรงกลมคล้ายผล
ผล มีลักษณะกลม เป็นผลรวม ขนาด ๐.๔-๐.๘ ซม.เมื่อสุกมีสีออกส้มแดง และจะเปลี่ยนเป็นม่วงแดงเมื่อแก่จัด

ต้นโพขี้นก มีลักษณะใกล้เคียงกับต้นโพ ที่พบทั่วไป แต่จะมีลักษณะต้นเล็กกว่า ใบเล็กกว่าและไม่มีปลายยอดเรียวแหลมยาว ผลก็มีขนาดเล็กกว่าและเมื่อสุกจะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดงถึงม่วงแดง เป็นอาหารของกระรอกและนกหลายชนิด
พิมพ์ QR Code