หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : สะแกนา

ชื่อต้น : สะแกนา

ไม้ต้น สูงได้ถึง 12 เมตร ลำต้นมักมีกิ่งที่ลดรูปเป็นหนาม เปลือกเรียบ กิ่งอ่อน เป็นเหลี่ยม 4 เหลี่ยม ส่วนต่าง ๆ ส่วนต่าง ๆ มีเกล็ดคลุมหนาแน่น 
ใบ ใบรูปไข่กลับหรือรูปแกมรูปขอบขนาน ยาว 8-18 ซม. ปลายแหลมยาว โคนเรียวสอบ ก้านใบยาว 4-6 มม. 
ช่อดอก แบบเชิงลด ออกตามซอกใบ ยาว 3-6 ซม. มักแยกแขนง ใบประดับรูปเส้นด้าย ยาวประมาณ 1 มม. กลีบเลี้ยงรูปถ้วยกว้าง กว้าง 2-2.5 ยาวประมาณ 1.2 มม. เป็นเหลี่ยม มี 4 กลีบ รูปสามเหลี่ยมขนาดเล็ก กลีบดอกสีครีม รูปไข่กลับ ยาว 0.8-1.2 มม. ปลายแหลม เกสรเพศผู้ 4 อัน ยาว 3-4 มม. จานฐานดอกเป็นวง มีขนหนาแน่น
ผล มี 4 ปีก รูปรีกว้างยาวประมาณ 2 ซม. ปีกกว้าง 3-4 มม.
พิมพ์ QR Code