หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : สัก

ชื่อต้น : สัก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Tectona grandis L. f.
วงศ์ LAMIACEAE
ชื่ออื่น ๆ สักทอง, Teak

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้น ขนาดใหญ่ สูงได้ถึง ๓๐ เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีเทาแตกเป็นร่องละเอียดตามยาว มีพูพอนตื้นๆ
ใบ เดี่ยวแผ่กว้างขนาดใหญ่ ออกตรงข้ามเป็นคู่ ขนาดยาว ๒๕-๓๐ ซม.
ดอก สีขาวนวล ออกเป็นช่อขนาดใหญ่หลวมๆ ที่ปลายกิ่ง ดอกย่อยขนาด ๕-๘ ซม. มีกลีบดอก ๕ กลีบ เกสรผู้ ๕ อัน
ผล เป็นผลแห้งคล้ายกะเปาะ ค่อนข้างกลม ขนาด ๒ ซม. ภายในมีเมล็ดแข็งสีดำ ๑-๔ เมล็ด

ประโยชน์/สรรพคุณ
แก่น ขับปัสสาวะ แก้บวมน้ำ แก้ไข้ แก่นและใบ ขับลมในลำไส้ รักษาโรคเบาหวาน ปัสสาวะพิการ และไตพิการ

ถิ่นกำเนิดอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทางตอนเหนือของประเทศไทยถึงภาคตะวันออกของประเทศเมียนม่าห์ เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ เนื้อไม้สีเหลืองถึงสีน้ำตาลมักมีเส้นสีแก่แทรกทำให้สวยงาม เลื่อยไสกบตกแต่งชักเงาได้ง่าย และในเนื้อไม้มีสาร Tectoquinone ที่ แมลงไม่ชอบกัดแทะ จึงทำให้มีความทนทาน ใช้ก่อสร้างบ้านเรือน ต่อเรือ รถ แกะสลัก เครื่องมือกสิกรรม และเฟอร์นิเจอร์รูปแบบต่างๆ ฯลฯ

พันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัด อุตรดิตถ์
พิมพ์ QR Code