หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ขนุนไพศาลทักษิณ

ชื่อต้น : ขนุนไพศาลทักษิณ

ลักษณะทั่วไป การติดผลมักติดมากกว่า 1 ผลต่อก้าน ช่อดอกหรือติดผลเป็นพวง
ลักษณะผล ผลเกือบกลม ส่วนของผลบริเวณขั้วผลมักบุ๋ม ผลขนาดเท่ีากระออมน้ำ น้ำหนักผลประมาณ 5 กิโลกรัมต่อผล ผิวเปลือกผลสีเหลืองทอง หนามเล็ก เปลือกบาง ยางน้อย เนื้อยวง ขนาดปานกลาง ทรงค่อนข้างยาว เนื้อยวงสีเหลือง สวยงาม มีรสหวานจัดมีความหวานถึง 21 องศาบริกซ์ รสอร่อยมีกลิ่น ไส้มีขนาดเล็ก ซังน้อย ช้อนห่าง เมล็ดมีขนาดเล็ก
พิมพ์ QR Code