หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ยางอินเดีย

ชื่อต้น : ยางอินเดีย

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus elastica Roxb. ex Hornem
วงศ์ MORACEAE
ชื่ออื่น ๆ ยางลบ, ลุง, Decora tree, Indian rubber tree

ลักษณะทั่วไป
ไม้ยืนต้น สูง 15-25 เมตร ไม่ผลัดใบ เปลือกสีน้ำตาลเข้ม ทุกส่วนมีน้ำยางสีขาว มีรากอากาศ เป็นใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปรีหรือรูปไข่กลับ ปลายเรียวแหลม โคนสอบ แผ่นใบหนาแข็ง ยอดอ่อนมีกาบหุ้มเป็นปลี สีแดงสด ช่อแบบผลมะเดื่อ ขนาดเล็ก เกิดภายในฐานรองดอกที่มีรูปร่างยาวรี ไม่มีกลีบดอก ทรงกลมรี เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 มิลลิเมตร เมื่อแก่สีเหลือง

ประโยชน์/สรรพคุณ
นิยมปลูกให้ร่มเงา น้ำยางสีขาวเป็นพิษ ในต่างประเทศใช้ทำยางลบ
พิมพ์ QR Code