หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ไผ่บง

ชื่อต้น : ไผ่บง

ลักษณะทั่วไป :
ไม้ เป็นไม่พุ่ม ไม่ผลัดใบ ไผ่ขนาดกลาง ลำต้นมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 - 8 เซนติเมตร สูง 6-10 เมตรขึ้นเป็นกอแน่นและมีการแตกกิ่งปลายยอดของลำ กิ่งใหญ่แตกตั้งได้ฉากกับลำ บริเวณข้อของลำในส่วนที่ใกล้โคน มีรากฝอยแตกออกมาโดยรอบ เนื่องจากมีการแตกกิ่งจำนวนมาก ลำของไผ่บงจึงแลดูคดงอเป็นส่วนใหญ่ผิวของลำไม่เรียบมีลักษณะคล้ายขนสีนวลหรือเทา บางครั้งมีลักษณะคล้ายแป้งติดอยู่ที่ลำไผ่บง
การกระจาย แหล่งกำเนิดและการกระจายพันธุ์แถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ขยายพันธุ์ไผ่หวานอ่างขางแบบไม่อาศัยเพศ โดยวิธีการปักชำ
ประโยชน์ :
1. ลำต้นใช้ทำเครื่องจักสาน
2. หน่อไม้ ใช้ปรุงอาหาร
พิมพ์ QR Code