หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : เหียง

ชื่อต้น : เหียง

ลักษณะทั่วไป :
ไม้ ต้นขนาดใหญ่ สูง 15-20 เมตร ลำต้นเปลาตรง
ใบ เดี่ยว เรียงสลับ รูปไข่หรือรูปรี กว้าง 10-20 เซนติเตร ยาว 13-25 เซนติเมตร ปลายใบมน โคนใบสอบ หรือขอบใบหยักเป็นคลื่น เนื้อใบหนามีขนสีน้ำตาลคลุมแน่น พื้นใบจีบเป็นร่องแบบรางน้ำเส้นแขนงใบเป็นสันแข็ง ก้านใบยาว 3-5 ซม.
ดอก สีชมพู ออกเป็นช่อเดี่ยวๆ ตามง่ามใบและตอนปลายกิ่ง กลีบรองดอกเกลี้ยง โคนเชื่อมติดกันเป็นรูปถ้วย ปลายแยกเป็น 5 แฉก สั้น 3 แฉก ยาว 2 แฉก กลีบดอก 5 กลีบ โคนประสานติดกัน ปลายกลีบเวียนแบบกังหัน
ผล กลม เกลี้ยง แข็ง สีน้ำตาลเป็นมัน ขนาดผ่านศูนย์กลาง 3 เซนติเมตร ปีกยาว 2 ปีก ขนาดกว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 13 เซนติเมตร มีปีกสั้น 3 ปีก ยาว 1.2-1.5 เซนติเมตร

การกระจายพันธุ์ : พบขึ้นในอินเดีย พม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม ในประเทศไทยพบขึ้นเป็นกลุ่มตามป่าเต็งรังหรือป่าผลัดใบทั่วประเทศ โดยเฉพาะภาคเหนือ ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ความสูงไม่เกิน 1,200 เมตร จากระดับน้ำทะเล ออกดอกเดือนพฤศจิกายน-มกราคม ติดผลเดือนกุมภาพันธ์-มิถุนายน
ประโยชน์ : ใช้ในการก่อสร้างทั่วๆไปได้ดี ทางภาคเหนือใช้ใบแก่ ห่อยาสูบและห่อของสดแทนใบกล้วย

พิมพ์ QR Code