หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : พยับหมอก

ชื่อต้น : พยับหมอก

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Plumbago auriculata Lam.
วงศ์ PLUMBAGINACEAE
ชื่ออื่น ๆ เจตมูลเพลิงฝรั่ง

ลักษณะทั่วไป
ไม้พุ่มขนาดเล็กค่อนข้างโปร่ง
ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบรูปไข่กลับ กว้าง 3-4 cm ยาว 5-7 cm ปลายใบมน โคนใบเรียวแหลม ผิวใบด้านบนสีเขียวสด ผิวใบด้านล่างมีขนอ่อน สากระคายมือ
ดอกสีขาวปนฟ้าอมเทา ออกเป็นช่อกระจุกแน่นที่ปลายกิ่ง กลางกลีบดอกคล้ายกับเป็นร่องโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดเล็ก มีรยางค์เล็กๆ ยื่นออกมา มีต่อมน้ำเหนียวเกาะติดมือ ปลายแยกเป็น 5 แฉก

ประโยชน์/สรรพคุณ
ปลูกเป็นไม้ประดับ
พิมพ์ QR Code