หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : ไทรทอง

ชื่อต้น : ไทรทอง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus altissima Blume
วงศ์ MORACEAE
ชื่ออื่น ๆ กร่าง

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 2.5-3 เมตร มีพะอน เปลือกต้นสีน้ำตาลอมเทาแตกกิ่งกระจายรอบต้น พุ่มทรงกลม ค่อนข้างหนาทึบ มีน้ำยางสีขาว รากอากาศเหนียว
ใบเดี่ยวรูปไข่ กว้าง 10 cm ยาว 18 cm สีเขียวเข้ม มีหูใบหุ้มยอด ใบอ่อนสีเขียวสดเป็นมัน หูใบหุ้มยอดอ่อนไว้
ดอกช่อไม่มีก้านดอก โคนช่อดอกมีใบประดับขนาดเล็ก 3 ใบรองรับช่อดอก
ผลออกเป็นคู่ไม่มีก้าน สุกแล้วอ่อนนุ่ม สีเหลืองแต่ละผลมีเนื้อบางๆ และมีเมล็ด 1 เมล็ด

ประโยชน์/สรรพคุณ
ประเป็นไม้ประดับ
พิมพ์ QR Code