หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : เพลิงการนุ

ชื่อต้น : เพลิงการนุ

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Brachychiton acerifolius (A. Cunn. ex G. Don) F. Muell.
วงศ์ MALVACEAE
ชื่ออื่น ๆ Australian flame tree, Flame bottle tree, Illawara flame tree, Illawara tree

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้นกึ่งผลัดใบ สูงได้ถึง 35 เมตร ใบเดี่ยวเรียงเป็นกระจุกที่ปลายยอด ขอบใบเรียบ ใบมีลักษณะเว้า3-5 เว้า ยาว 12-20 เซนติเมตร กว้าง 5-18 เซนติเมตร มักออกดอกเมื่อไม่มีใบ ช่อดอกมีสีแดง ผลด้านนอกเกลี้ยง ยาว 8-12 เซนติเมตร กว้าง 3.5-4 เซนติเมตร

ประโยชน์/สรรพคุณ
ปลูกประดับทั่วไป
พิมพ์ QR Code