หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : คานูทรี

ชื่อต้น : คานูทรี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cavanillesia hylogeiton Ulbr.
วงศ์ MALVACEAE
ชื่ออื่น ๆ ขี้อ้นใหญ่,ช้อ, ปอทับ, มะบิด

ลักษณะทั่วไป
ไม้พุ่ม สูง ๑.๕-๓ เมตร มีขนรูปดาวกระจายตามกิ่ง ใบ เดี่ยว รูปรีหรือรูปไข่กว้าง ขอบใบจักฟันเลื่อย โคนใบรูปหัวใจหรือกลม แผ่นใบด้านล่างมีขน ดอก เป็นช่อ ออกเป็นกระจุกตามซอกใบ กลีบดอกสีส้มอมแดง กลีบบน ๒ กลีบ ขนาดใหญ่ พับงอกลับ ผล รูปทรงกระบอก บิดเป็นเกลียว ยาว ๕.๐ ซม. สีน้ำตาลอมเขียว สีดำเมื่อแก่
พบที่อินเดีย จีนตอนใต้ พม่า ภูมิภาคอินโดจีนและมาเลเซีย ในไทยพบทุกภาค ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ป่าดิบแล้ง ชายป่าดิบชื้น สองข้างทาง ความสูง ๑๐๐-๔๐๐ เมตร

ประโยชน์/สรรพคุณ
ประโยชน์ ราก รักษาโรคเบาหวาน ความดันโลหิต
เปลือกต้น แก้อาการท้องร่วง ฝัก แก้อาการปวดท้อง ใช้เป็นยาฝาดสมาน
พิมพ์ QR Code