หน้าแรก / ความรู้ / ชื่อต้น : โพฝรั่ง

ชื่อต้น : โพฝรั่ง

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hura crepitans L.
วงศ์ EUPHORBIACEAE
ชื่ออื่น ๆ ทองหลางฝรั่ง, โพทะเล, โพทะเล, Monkeys’ dinner bell, Portia tree, Sandbox tree

ลักษณะทั่วไป
ไม้ต้น อาจสูงได้ถึง 45 ม. ในถิ่นกำเนิด ลำต้นและกิ่งมีหนามกระจาย หูใบรูปใบหอก ยาว 0.7-1.5 ซม. ร่วงเร็ว ใบเรียงเวียน รูปใบโพ ยาว 7-21 ซม. ขอบจักฟันเลื่อยห่าง ๆ แผ่นใบมีขนตามเส้นกลางใบด้านล่าง ก้านใบยาว 6-22 ซม. มีต่อมหนึ่งคู่ ช่อดอกเพศผู้แบบช่อหางกระรอก ดอกเพศเมียออกเดี่ยว ๆ ที่โคนช่อ สีเขียวเปลี่ยนเป็นสีแดง ช่อดอกเพศผู้ยาว 1.5-4.5 ซม. ก้านช่อหนา ยาว 1.2-8 ซม. ใบประดับเป็นแผ่นคล้ายกาบหุ้ม ก้านดอกยาวประมาณ 2 มม. เกสรเพศผู้มี 10-20 อัน เรียง 2-3 วง ก้านชูอับเรณูเชื่อมติดกัน ดอกเพศเมียก้านดอกยาวประมาณ 1.2 ซม. กลีบเลี้ยงรูปถ้วย ยาว 5-8 มม. มี 5-20 คาร์เพล แต่ละคาร์เพลมีออวุล 1 เม็ด ก้านเกสรเพศเมียยาว 2-3.5 ซม. ยอดเกสรแยกเป็นแฉกแผ่ออก เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.4-2.6 ซม. ผลแห้งแตกเป็นซีก ๆ กลมแป้น เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 8 ซม. สูง 3-5 ซม. ผนังแข็ง เมล็ดแบน ขนาดประมาณ 2 ซม.

ประโยชน์/สรรพคุณ
เป็นไม้ประดับตามสวนสาธารณะและวัด เนื้อไม้ มีคุณภาพดีแต่ไม่แข็งแรง มีสรรพคุณด้านสมุนไพรหลายอย่าง ยาง มีพิษอาจทำให้ตาบอดได้ เมล็ด มีพิษร้ายแรงเช่นเดียวกัน
พิมพ์ QR Code